Hubyar Ocağı
Cumartesi, 10 Ocak 2009 11:41
PDF Yazdır e-Posta

Hubyar Sultan Dede ve yanında bulunan torunlarının Hubyar köyünde bulunan türbesinden bir görünüş

Hubyar Ocağının Anadolu da bulunan Alevi Ocakları içerisinde bulunan 12 büyük Ocaktan birisidir.

Hubyar Ocağı ismini kurucusu olan Hubyar Sultan Dede’ den  almaktadır.Hubyar Ocağı mensupları Amasya-Tokat-Sivas yörelerinde Sıraç Toplulukları diye de adlandırılmaktadırlar.

Hubyar Ocağının kuruluş tarihi hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte  eldeki şecereye göre bu Ocak 13.yy da kurulmuştur.

Hubyar Ocağının Kurucusu Hubyar Sultan Dede' nin  Beğdili Türkmen aşiretinden olduğu ve bu Ocağın kurulmasında başta Beğdili aşireti olmak üzere birçok Türkmen aşiretinin rol oynadığı gerek tarihi bir takım belgelerden,  gerek Hubyar mensubu köy isimlerinden ve gerekse de eskilerden beri Hubyar dedelerinin anlattıklarından ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan ise Anlatılan Rivayetlerde ve eldeki şecerede Hubyar Sultan Dede' nin  Hz. Ali torunlarından ve 12 imamlardan olan İmam Rızanın soyundan geldiğidir. Yani Hubyar Dervişin Evladı  Resul (Seyit) olduğudur.

Hubyar Ocağı Dedelerinin eskilerden Üryan Hızır ocağına bağlı oldukları ve bu ocağın dedelerine görüldükleri Hubyarlılar tarafından anlatıla gelmekte ve bu durum Üryan Hızır dedeleri tarafından da bilinmektedir. Zamanla Üryan Hızır dedelerinin Hubyar köyüne gelememesi sebebiyle Hubyar dedeleri bir birlerine el vermişlerdir.

Hubyar Ocağı düşkünleri ise Hıdır Abdal Ocağına veya Hacı Bektaş Veli Ocağına görülmektedirler.

Hubyar Ocağı mensupları ,  Tokat- Almus (Eskiden Sivas-Hafik) Hubyar Köyü merkez olmak üzere Tokat-Sivas-Amasya-Çorum-Samsun-İzmit-Aydın-Manisa–Erzurum-Erzincan yörelerinde yoğun olarak bulunmaktadır. Bunun yansıra Hubyar dedelerinin eskilerden Azerbaycan taraflarına dedeliğe gittikleri anlatılmakta ve halen bunu bilenlerde yaşamaktadır.

Günümüzde Hubyar Ocağı mensuplarının önemli bir bölümü ise Yurt dışında (Almanya- Avusturya – İsviçre – Hollanda – İngiltere – Fransa – Belçika Amerika ) yaşamaktadırlar.

Hubyar Ocağı , 1800’ lü yılların sonlarına doğru bir ayrıma uğramış ve Tokat Zile’ de bulunan Veli Baba ve eşi Anşa bacı Kendilerinin bizzat Hubyar’ dan el aldıklarını iddia ederek Hubyar Dedelerinden ayrılmışlar ve  bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Veli Babanın ortaya çıkmasıyla birlikte Tokat-Zile ve Amasya yöresinde bulunan Hubyar talipleri Hubyar Dedelerinden vazgeçerek bu kişilere görülmeye, sorulmaya ve tarikatlarını yürütmeye başlamışlardır. Anşa Bacılılar diye tanınan bu gurup,  Sıraç Toplulukları diye de tanınmaktadır.Gerçi yörede bulunan Tüm Hubyar taliplerine  sıraç diye hitap edildiği bilinmektedir. Anşa Bacılılar Halen Hubyar türbesini ziyaret edip, dualarını edip  kurbanlarını sunmaktadırlar.

Anşa Bacılılar tüm Hubyar mensupları gibi gelenek, göreneklerine son derece bağlı ve orijinalliğini hiç kaybetmemiş topluluklar olarak dikkat çekmektedir.               

Hubyar Ocağı günümüzde de Dedesiyle,Talibiyle aktifliğini koruyan geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, ibadetlerini kent ortamında dahi yerine getirebilen ender Ocaklardan birisidir.

 

Arama

.